Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 το απόγευμα μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα ευλογήθηκε η Αγιοβασιλόπιτα όλων των νεανικών ομάδων της Ενορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πολιούχων Κορυδαλλού.

Ανταλλάχθηκαν ευχές για το νέο έτος και τονίστηκε σε όλους η σημασία  να ζούμε τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής με αγάπη και ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία που είναι η κιβωτός της σωτηρίας όλων των πιστών.

Στο τέλος ο π. Γεώργιος εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Αλεξίου απηύθυνε γενική πρόσκληση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών που θα γίνει τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 ώρα 05:00 το απόγευμα στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων στο Σχιστό .


Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
619 Ἐν Νικαίᾳ τῆ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ὑπ’ ἀριθ. 582

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας

Πρός
Τόν ἱερό κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Τάδε λέγει Κύριος· Ἀντλήσατε ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης
ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου. (Ἠσ. 12, 3)»
 Ἀγαπητοί  μου  Χριστιανοί,
     Μεγάλη καί θαυμαστή ἡ σημερινή ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Ἅγια Θεοφάνεια.  Μέ τήν ἑορτή αὐτή κλείνει καί ὁ κύκλος τῶν ἑορτῶν τοῦ δωδεκαημέρου, πού ἀρχίζει μέ τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τελειώνει μέ τήν βάπτισή Του στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἀπό τόν ἀσκητή Προφήτη καί Πρόδρομο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή.
     «Σήμερον», τήν ὥρα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε τή φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. «Ἐν Ἰορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις». Ἐνῶ βαπτιζόταν ὁ Κύριος, ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Οὐράνιου Πατέρα. «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Ταυτόχρονα, καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο κατῆλθε ὡς περιστερά ἐπάνω στόν Βαπτιζόμενο Χριστό.
     Ὁ Χριστός, ὁ ἀγαπητός Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔγινε ἄνθρωπος τέλειος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι καί τέλειος Θεός, γιά τή δική μας σωτηρία. Ἀγαπητός στόν Οὐράνιο Πατέρα καί ἀπό τήν πολλή Του ἀγάπη σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἔγινε καί ἄνθρωπος, ὅμοιος μέ μᾶς. Ἐκεῖνον, τόν ἀγαπητό Υἱό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγάπησε, ἀγαποῦμε καί λατρεύουμε, πιστεύουμε καί ἀναγνωρίζουμε ὡς Πατέρα, Σωτῆρα, Λυτρωτή μας καί Ἀρχηγό τῆς ζωῆς μας. Στήν ἀγάπη Του ἐμπιστευόμαστε ὅλη μας τή ζωή. Ὁ Χριστός μᾶς φωτίζει μέ τήν ἀλήθειά Του, μᾶς ἐμπνέει μέ τό παράδειγμά Του, μᾶς ἐξαγνίζει μέ τή Χάρη Του, μᾶς στηρίζει μέ τή δύναμή Του, μᾶς ἑνώνει μέ τήν ἀγάπη Του.
       Τά Θεοφάνεια πού ἑορτάζουμε σήμερα, πέρα ἀπό τή Φανέρωση τῆς Παναγίας Τριάδος, φανερώνουν τήν ἀγάπη καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, ἀγάπη καί εὐσπλαχνία πού ὑπερβαίνει κάθε ὅριο. Ὁ ἄνθρωπος ἔφυγε ἀπό τήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά  ὁ Θεός, παρά τήν παρακοή καί τήν ἀφροσύνη, γίνεται ἄνθρωπος καί θυσιάζεται γιά νά τόν ξαναπάρει κοντά Του καί νά τόν καταστήσει κληρονόμο τῆς Βασιλείας Του. Τό μέγα Μυστήριο τῆς Τρισυποστάτου Θεότητος καί τῆς συνύπαρξης τῶν Τριῶν Προσώπων σέ κοινωνία ἀγάπης ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη λογική. Μέσῳ τῆς σημερινῆς Θεοφανείας διδάσκεται ὁ ἄνθρωπος νά βλέπει πέρα ἀπό τά σχήματα τοῦ κόσμου· νά ἐξασκεῖται στήν ἐνδοσκόπηση καί στήν ἐνόραση∙ νά μεταποιήσει τό ἀνθρώπινο καί γήινο σέ Οὐράνιο, τό ἐφήμερο καί πρόσκαιρο σέ αἰώνιο· νά ξαναγίνει «καλός λίαν», ὅπως πλάστηκε ἀρχικά, ὑπερβαίνοντας τή φθορά στήν ὁποία ἐνεπλάκη ἀπό μόνος του.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
    Ἡ κάθαρση καί ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων πού ἐπιτελεῖ σήμερα ὁ Χριστός μέ τό Βάπτισμά Του στόν Ἰορδάνη καί ἐπαναφέρουμε ἐμεῖς τούτη τήν ὥρα  στούς Ὁρθοδόξους Ναούς μέσῳ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, συνιστᾷ ἐπίγειο γεγονός κατά τό φαινόμενο, ὡστόσο κατά τήν οὐσία ὑπερβαίνει τούς Οὐρανούς. Τό νερό μέ τόν Ἁγιασμό προάγεται σέ «καθάρσιον ψυχῶν καί σωμάτων», γιά ἐκείνους πού τό δέχονται μέ πίστη καί ταπείνωση. Ἐφόσον κλίνουμε νοερά τόν αὐχένα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, ὅπως ἀκριβῶς ἐνήργησε ὁ Χριστός ἐνώπιον τοῦ Προδρόμου. Ἐφόσον ἔχουμε τή διάθεση  νά μιμηθοῦμε τήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ, γιά νά εὐδοκήσει καί σέ μᾶς ὁ Θεός∙ ἐφόσον ζητοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ὕπαρξής μας νά ἔλθει καί σέ μᾶς τό Πανάγιο Πνεῦμα, νά κατασκηνώσει στίς ψυχές μας καί νά μᾶς ὁδηγεῖ σταθερά στόν ὀρθό δρόμο τῆς Ἀληθείας, τῆς Ἀγάπης, τῆς ἐδῶ ἀληθινῆς εὐημερίας καί τῆς ἐλπίδας γιά τή συμμετοχή μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ὁ Νικαίας   Ἀ λ έ ξ ι ο ς

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Ἐν Νικαίᾳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ὑπ’ ἀριθμ. 581

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας

Πρός
Τόν ἱερό κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτόν εἰσελθεῖν,
αὐτός, Πανάγαθε Δέσποτα, τήν εἴσοδον ταύτην, τῇ θείᾳ Σου Χάριτι, εὐλόγησον»
( Εὐχή τῆς Δοξολογίας )

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὅλος ὁ πλανήτης γιορτάζει τήν ἔλευση τοῦ νέου χρόνου, ἀπό τήν ἀνατολικότερη Νέα Ζηλανδία καί τήν Ἰαπωνία, πού προηγήθηκαν χρονικά ὡς πρός τήν ἔλευση τοῦ νέου χρόνου, μέχρι τίς δυτικές ἀκτές τῆς Ἀμερικῆς πού θά ἀκολουθήσουν.
Οἱ ἄνθρωποι γιορτάζουν μέ πολλές καί ποικίλες ἐκδηλώσεις τόν χρόνο, λησμονώντας τόν Ἄχρονο∙ Ἐκεῖνον πού δημιούργησε καί ἐλέγχει τόν χρόνο. Παραθεωροῦμε ὅλοι ὅτι ὁ χρόνος ἔχει μιά συγκεκριμένη τομή, πού εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ ῥοή τοῦ χρόνου τέμνεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν τά γεγονότα πρό Χριστοῦ καί ἐκεῖνα μετά Χριστόν. Οἱ φωτισμένοι ἄνθρωποι πρό Χριστοῦ, εἴτε ὡς πιστοί στόν Ἀληθινό Θεό εἴτε ὡς φιλόσοφοι ἐμπνευσμένοι ἀπό τόν Σπερματικό Λόγο, εἶναι ὅλοι τους στραμμένοι στόν «Μεγάλο Ἀναμενόμενο». Μετά δέ τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ καί Λόγου ἀκολουθοῦν οἱ Ἅγιοι, πού ἐμπνέονται ἀπό τόν Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τή μοναδική ἐλπίδα τοῦ κόσμου.
Μετέχουμε στή σημερινή Θεία Λειτουργία, τιμῶντας τήν Περιτομή τοῦ Χριστοῦ καί τή μνήμη τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου Βασιλείου. Ἡ σκέψη μας πρώτιστα στή Θεία Λατρεία, ἀλλά δευτερευόντως καί στήν Ἱστορία, στό χθές, στίς περιπέτειες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, Ἐπαναστάσεις, Βαλκανικοί Πόλεμοι, ξεριζωμός ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες, καταπίεση καί διωγμός τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, τό δρᾶμα τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου, ἡ σκλαβωμένη Βόρεια Ἤπειρος, ἡ Μετανάστευση στό παρελθόν καί ἡ τωρινή φυγή τῶν νέων σέ διάφορες χῶρες, ἀφοῦ ἡ μητέρα Πατρίδα ἀδυνατεῖ νά τούς δώσει ἐργασία. Πολλά τά πάθη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, τά ὁποῖα δυστυχῶς καί συνεχίζονται.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Παρότι περάσαμε καί περνοῦμε δοκιμασίες, μέ διαφορετικό βαθμό δυσκολίας γιά τόν καθένα μας, μήν ἀπελπίζεστε, μήν χάνετε τήν ὑπομονή, τό θάρρος καί τήν βεβαιότητα ὅτι μόνο Ἕνας δέν πρόκειται νά μᾶς ἐγκαταλείψει καί νά μᾶς ἀφήσει ἀβοήθητους· ὁ Σωτῆρας Κύριος καί Θεός μας. «Γένοιτο Κύριε τό ἔλεός Σου ἐφ’ ἡμᾶς καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπί Σέ». Θά ἀποστείλει τό ἔλεός Του καί θά στηρίξει γιά μία ἀκόμη φορά τό δοκιμαζόμενο ἔθνος μας, προστατεύοντάς το ἀπό ἐπικείμενα δεινά. Ἐμεῖς χρειάζεται νά δείξουμε ἐμπιστοσύνη καί νά ἀναθέσουμε ὅλους τούς προβληματισμούς μας σέ Ἐκεῖνον, ἀλλάζοντας βεβαίως καί τρόπο ζωῆς. Ἀκολουθώντας τό δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου νά ἀποκτήσουμε ὑπομονή, ἐλπίδα, χαρά, εἰρήνη καί καλωσύνη, γιά νά πορευθοῦμε αἰσιόδοξα καί γιά νά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες.
Μοναδικό Φῶς εἶναι ὁ Κύριος. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8, 12) «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14, 6). Ὁ καινούριος χρόνος θά πρέπει νά σημάνει δική μας ἀνακαίνιση. Αὐτή ἡ ἀπόφαση ἀνήκει σέ μᾶς καί πρέπει νά ληφθεῖ τώρα. Ἀλήθεια, πόσα προσφιλῆ μας πρόσωπα ἀπουσιάζουν σήμερα ἀπό κοντά μας καί βρίσκονται ἤδη στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν; Καιρός λοιπόν γιά τή δική μας ἀλλαγή, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν πρεσβεία τῆς Παναγίας καί ὅλων τῶν Ἁγίων μας. Ὁ Κύριος θά εὐλογήσει τόν ἀγῶνα μας κι αὐτό τό χρόνο, φτάνει νά τό ζητήσουμε καί νά ἀποφασίσουμε σωτήριες ἀλλαγές μέσα μας. Νά ἀλλάξουμε πρός τό καλύτερο, γιά μᾶς τούς ἴδιους, γιά τήν οἰκογένειά μας, γιά τήν προσφιλή μας πατρίδα, γιά τήν εἰρήνη καί τή ζωή τοῦ κόσμου.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ὁ Νικαίας Ἀ λ έ ξ ι ο ς

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ,Πολιούχων του Δήμου Κορυδαλλού,Ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας και Κορυδαλλού κ. ΑΛΕΞΙΟΣ την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου εορτή της Θείας Γεννήσεως του Σωτήρος και Λυτρωτού Ημών Ιησού Χριστού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες οι ευλαβέστατοι Χριστιανοί κάθε ηλικίας προσέρχονταν στον Ιερό Ναό για να ακούσουν τους υπέροχους ύμνους των Χριστουγέννων που απέδωσαν με εξαιρετική πιστότητα οι χοροί του Ιερού Ναού υπό τη διεύθυνση του Χοράρχου και Πρωτοψάλτου κ. Ευαγγέλου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε όπως και σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφερείας, η Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιος ( η οποία παρατίθεται ολόκληρη παρακάτω).

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στα πνευματικά του παιδιά και τόνισε την εμπιστοσύνη που πρέπει κάθε Χριστιανός να δείχνει στην Αγία μας Εκκλησία η οποία παιδαγωγεί εν Χριστώ τον άνθρωπο και τον οδηγεί από τη γη στον ουρανό.

Παράλληλα  έδωσε μηνύματα ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας για την γαλήνια πορεία της ζωής μας,στις δύσκολες μέρες που διανύουμε.


Τέλος απηύθυνε πρόσκληση για την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6.00 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Π.Ράλλη 247 -Νίκαια) που θα γίνει η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας  και η παρουσίαση του επιτελεσθέντος έργου σε όλους τους τομείς.


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Ἐν Νικαίᾳ τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 2016


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ὑπ’ ἀριθμ. 580


Α Λ Ε Ξ Ι Ο Σ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας

Πρός
Τόν ἱερό κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


«Ὁ ὑψηλὸς Θεὸς ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος,
βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας, Ἀλληλούϊα»


Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Πρίν ἀπό τή σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου δέ θά μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νά ἐκτιμήσει τὴν ἀσύλληπτη ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, δεδομένου ὅτι μετά τήν πτώση περιέπεσε σέ κατάσταση ἔκπτωσης καί ἀλλοίωσης. Ἐλάχιστοι φωτισμένοι διαισθάνθηκαν τό ἀνθρώπινο μέγεθος πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Πολύ λίγοι ἐνστερνίσθησαν τήν καταπληκτική δήλωση τῆς πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (2, 7)∙ λίγο χαμηλότερα ἀπό τούς ἀγγέλους ὁ ἄνθρωπος, γήινος φύλακας τοῦ «κατ’ εἰκόνα» καί μαζί Οὐράνιος σμιλευτής τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν».
Σαρκούμενος ὁ Υἰός δίνει στόν ταλαιπωρημένο καί ἀμήχανο ἄνθρωπο τήν πρέπουσα ἀξία. Τήν ταλαιπωρία καί ἀμηχανία τῆς ἀνθρωπότητας ἐκφράζει θλιμμένος ὁ Ψαλμωδός: «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψ. 13, 3 - Ρωμ. 3, 12-13). Ὅμως τώρα ὁ τέλειος Θεός γίνεται καί τέλειος ἄνθρωπος, «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου», καί μέ τόν τρόπο αὐτό καταξιώνει τόν ἄνθρωπο, δίνοντάς του τή δυνατότητα ἐπανόδου στό «ἀρχαῖον κάλλος».
Ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ, ἀπό ἄκρα συγκατάβαση, ἄνοιξε μιά νέα σελίδα στήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Συνῆψε μιά λυτρωτική υἱοθεσία μέ τόν κτιστό ἄνθρωπο καί τόν ἐπανέφερε σέ κοινωνία μέ τόν Ἄκτιστο Θεό. Τοῦ ἐξασφάλισε ἔτσι τό προνόμιο νά ἀφήσει τό παρελθόν, νά διαρρήξει τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, νά ὑψωθεῖ ἀπό τίς γήινες ἐξαρτήσεις καί νά γίνει μέτοχος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μόνη προϋπόθεση ἡ δική του ἀπόφαση ἀλλαγῆς.
Ὁ Χριστός, πού ἀνέλαβε ἑκουσίως τά δεινά τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ὄχι μόνο δέν ἄκουσε ἔστω ἕνα ψιθυριστό «εὐχαριστῶ», ἀλλά ἀντιθέτως διώχτηκε, χλευάσθηκε, βασανίστηκε καί ὑπέστη σταυρικό θάνατο. Αὐτός πού σύμφωνα μέ τή δήλωση τοῦ ἀγγέλου πρός τόν Ἰωσήφ, θά ἔσωζε τόν λαό Του ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν πνευματικό θάνατο, ὑποχρεώθηκε νά φύγει ἀπό τήν πατρική γῆ, νά ἐξοριστεῖ στήν Αἴγυπτο, γιά νά ἀποφύγει τήν ὀργή τοῦ Ἡρώδη. Ὁ τοπικός ἐμπαθής ἄρχοντας νιώθει ἀνασφαλής ἐνώπιον τοῦ φιλεύσπλαχνου Ἄρχοντα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι, ζῶντας στή μεταπτωτικὴ κατάσταση, ἀκοῦμε καθημερινά διακηρύξεις κρατικῶν φορέων καί κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις πού ἀναφέρονται στό σεβασμό τοῦ ἀνθρώπου καί στὰ δικαιώματά του. Ὡστόσο, παρατηροῦμε καθημερινά τὸν εὐτελισμὸ τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τὴν ἀτίμωση, τὸν διασυρμὸ, τήν ἐξόντωσή του. Κάθε ἰδεολογικό, κοινωνικό ἤ ἀκόμη καί θρησκευτικό μόρφωμα ἀναζητεῖ συχνά εὐκαιρίες νά μειώσει, νά εὐτελίσει, νά ἀλλοιώσει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν καταστήσει ἄβουλο ὄργανο, πειθήνιο στά κελεύσματα σκοτεινῶν δυνάμεων, μέ προδιαγεγραμμένο τόν ἀφανισμό του.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Περισσότερο ἀπό δυό χιλιάδες χρόνια τώρα, βιώνουμε μιά διαχρονική ἀπειλή ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσης ὁλόκληρης. Ἡ οἰκονομική ἀνισότητα δημιουργεῖ ἐλάχιστους «κροίσους» καί ἑκατομμύρια φτωχούς, ἄνεργους καί πεινασμένους. Ἡ βία σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἐπιλέγεται ὡς τρόπος ἐπίλυσης διαφορῶν. Οἱ ἀξίες χλευάζονται καί οἱ νέοι «ποτίζονται» μέ δηλητηριώδη «νάματα», καταστροφικά καί γιά τούς ἴδιους. Ἐκεῖνοι πού συντηροῦν τούς πολέμους ἐμφανίζονται κατόπιν ὑποκριτικά εὔσπλαχνοι ἀπέναντι στά θύματα. Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καί ἔντιμες φωνές, ἀλλά οἱ ὅποιες προσπάθειες γιά τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλει νά ἔχει ἀφετηρία τό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει ἡ «ἐπί γῆς εἰρήνη» καί ἡ «εὐδοκία» τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό ἐκεῖ θά ἔλθει ἡ χαρά καί θά ἀνθίσει ἡ ἐλπίδα γιά ἕνα κόσμο καλύτερο, γιά μιά εὐλογημένη ζωή, γιά μιά κοινωνία ἀγάπης.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ὁ Νικαίας Ἀ λ έ ξ ι ο ς
Το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της Γεννήσεως του Σωτήρα Χριστού μετέφερε στους συνανθρώπους μας ο π.Γεώργιος τη Τρίτη 20 Δεκεμβρίου που είχαν συγκεντρωθεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών -Πολιούχων Κορυδαλλού.


200 και παραπάνω άπορες οικογένειες που ενισχύονται σε μόνιμη βάση από το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο, προσήλθαν για να λάβουν χρηματικά βοηθήματα, δέματα ειδών διατροφής, φάρμακα και βέβαια δώρα για τα μικρά τους παιδιά.

 Με τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας και Κορυδαλλού κ.Αλεξίου επιτελείται σταθερά το θεάρεστο αυτό έργο ανακουφίζοντας δεκάδες περιπτώσεων συνανθρώπων μας που υποφέρουν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

 Στη συνέχεια ο π.Γεώργιος προσκάλεσε όλους και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία που θα ιερουργήσει ο Ποιμενάρχης μας για να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

  Μετά ο Σεβασμιώτατος θα ακούσει τα κάλαντα από τα παιδιά και θα τους μοιράσει δώρα.

Επίσης απηύθυνε πρόσκληση για τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα όπου στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (Πέτρου Ράλλη 247-Νίκαια) θα γίνει η κοπή της βασιλόπιτας και θα προβληθεί σε μεγάλη οθόνη το επιτελεσθέν έργο της Τοπικής μας Εκκλησίας σ'όλους τους τομείς.


Στη διανομή δεχθήκαμε την επίσκεψη αλλά και την  έμπρακτη στήριξη σε τρόφιμα και παιχνίδια από τη Μονάδα Εφέδρων Καταδρομών που συμπαραστέκεται στο έργο της ενορίας μας.